THÔNG BÁO

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/5/2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 1. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 2. Bà Trần Thị Luân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 3. Ông Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; 4. Ông Trần Chí Tiến - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 5. Ông Võ Ngọc Oánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 6. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 7. Ông Trần Lê - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 8. Ông Nguyễn Hữu Thiện - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 9. Ông Phạm Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 10. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 11. Ông Trần Công Thố - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 12. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 13. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới. Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Đang tải...