THÔNG BÁO

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/12/2016, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; 2. Ông Nguyễn Huệ - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; 3. Ông Hoàng Chí Linh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 4. Ông Võ Ngọc Oánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 5. Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 6. Ông Trần Văn Luận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 7. Ông Nguyễn Hữu Thiện - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 8. Ông Trương Quang Sáng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 9. Ông Phạm Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 10. Ông Mai Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 11. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới. Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tiếp công dân tỉnh, Phòng Xây dựng cơ bản - Tài nguyên môi trường và Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì

Đang tải...