THÔNG BÁO

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01 năm 2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01 năm 2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Đang tải...