THÔNG BÁO

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2016

(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2016 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/8/2016, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8 năm 2016

(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Đang tải...