THÔNG BÁO

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/7/2017, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 1. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh; 2. Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 3. Ông Trần Công Thố - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 4. Ông Võ Ngọc Oánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 5. Ông Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 6. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 7. Ông Trương Quang Sáng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 8. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới. Cùng tham gia còn có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh.

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2017

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Đang tải...