THÔNG BÁO

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2016

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9 năm 2016

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì

Đang tải...