THÔNG BÁO

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2016

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2016 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/9/2016, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân chủ trì

Mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9 năm 2016

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì

Đang tải...